SOCIAL

Planuri cadastrale gratuite în toate localitățile județului

Reprezentanţii autorităţilor locale ilfovene au fost prezenţi de curând la sediul Prefecturii, la o întâlnire pe tema Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023.

În cadrul întâlnirii, la care a fost prezent şi prefectul Adrian Petcu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, Ruxandra Ghiba le-a oferit acestora informaţii detaliate dar şi lămuriri referitoare la finanțarea acestui program, etapele derulării lui sau organizarea lucrărilor de cadastru.

Cele-13-principii-fundamentale-pe-care-un-arhitect-trebuie-sa-le-respecte-COD-DEONTOLOGIC-noiembrie-2011-al-profesiei-de-arhitect

Primarii, specialiștii în achiziții publice sau contabilii șefi din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județ au aflat, aşadar, în cadrul întâlnirii că obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, până în anul 2023. De asemenea, ca rezultate imediate ale implementării programului, PNCCF garantează realizarea planului cadastral, prin reflectarea reală a imobilelor şi a suprafeţelor, înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate, deschiderea cărților funciare și dezbaterea succesiunilor. La momentul actual, în România se află aproximativ 40 de milioane de imobile, însă doar 8.737.242 sunt înregistrate în evidențele de cadastru şi carte funciară, circa 22%.

Programul PNCCF va pune la bătaie aproximativ 1,2 miliarde de euro, din care 900 de milioane de euro din venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și 312 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile. La această sumă se pot adăuga cofinanțări și din partea UAT-urilor, în limitele bugetelor locale.

Pentru finalul acestui an, se recomandă alegerea unor sectoare mici din extravilan, astfel încât execuția și plata să se poată încadra până la încheierea exercițiului financiar. Suma aprobată de Consiliul de Administrație al ANCPI pentru 2016, pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este de 135.000 lei (inclusiv TVA)/UAT, iar plata aferentă finanțării este de maxim 60 lei (inclusiv TVA)/carte funciară deschisă după recepția lucrărilor de către OCPI pentru sectorul cadastral determinat. Executanții lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale pot fi Persoane Fizice Autorizate (PFA) – categoria A, B sau D sau Persoane Juridice Autorizate (PJA) – clasa I, II sau III, iar selectarea lor se va realiza folosind achiziția directă sau alegându-se din SEAP.

Unitățile administrativ-teritoriale furnizează către operatorul economic documentele și informațiile existente în primărie privitoare la imobilele din sectorul cadastral și a celor primite de la OCPI sau alte instituții, realizează campania publică de informare la nivel local, iar primarul asigură suportul pentru desfășurarea campaniei prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare precum și prin înștiințarea deținătorilor imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația acestora de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile. De asemenea, UAT-ul are obligația de a prezenta actele juridice referitoare la imobile, de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate, de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin și de a monitoriza  raportarea către OCPI a stadiului de execuție a contractului de achiziție publică. Primarul  contrasemnează varianta finală a documentele tehnice cadastrale și procesul verbal de recepție a serviciilor prestate de operatorul economic și urmărește transferul sumelor destinate finanțării de la de la OCPI în contul UAT-ului, plătește operatorului economic serviciile efectuate și restituie către OCPI sumele rămase neutilizate, prin Ordin de Plată.

În cazul în care UAT-ul alege varianta cofinanțării procedurilor de cadastru, atunci bugetul contractului poate depăși 60 de lei/imobil, suma maximă decontată de ANCPI,  lucrările se pot desfășura atât pe sectoarele din intravilan, cât și pe cele din extravilan,  nu există limitare la număr de imobile; iar procedura de achiziție se va organiza ce către UAT.

În cadrul PNCCF, proprietarul / posesorul / deţinătorul imobilului este beneficiarul dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică / juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deține, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul pe raza căruia se afla imobilul/imobilele.

În Ilfov se lucrează la cadastrul sistematic în localitățile Clinceni, Copăceni și 1 Decembrie, dar și celelate au primit înștiințări de la OCPI Ilfov. Au fost deja încheiate 15 contracte de finanțare, iar cu alte 10 unități administrative sunt discuții în vederea încheierii contractelor de finanțare.

Cristina Bobe

One Reply to “Planuri cadastrale gratuite în toate localitățile județului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.