CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Lansare apel de selecție proiecte destinate producătorilor din localitățile Vidra, Copăceni, 1 Decembrie și Dărăști-Ilfov (Asociația GAL Sabar Ilfov Sud)

Proiectele se pot depune începând de la data de 11 decembrie 2017, pe următoarele măsuri prin care se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:

  • 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole
  • 6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole
  • 6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii

Măsura 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole

Alocare financiară totală: 173,951.37 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 50,000.00 euro / proiect. Pentru proiectele în formă asociativă suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 80,000.00 euro / proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 90%.

Beneficiari: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor; Asociații agricole, asocieri ale fermierilor.

Proiectele se vor depune începând cu data de 11.12.2017 până la data de 11.03.2018 sau până la data la care valoarea proiectelor depășește cu 150% alocarea financiară a apelului.

 

Măsura 6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole

Alocare financiară totală: 441,292.90 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70,000.00 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 90%.

Beneficiari: Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înființate din spațiul rural; Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Proiectele se vor depune începând cu data de 11.12.2017 până la data de 11.03.2018 sau până la data la care valoarea proiectelor depășește cu 150% alocarea financiară a apelului.

Măsura 6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate producătorilor locali

Sprijinul se acordă pentru înființarea infrastructurii de servicii destinate comercializării pe plan local de produse agroalimentare. Alocare financiară totală: 184,823.34 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 184,823.34 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 100%.

Beneficiari:Unități Administrativ Teritoriale (UAT); Consiliul Județean; Parteneriate între UAT-uri din teritoriul GAL și Consiliul Județean; Asocieri între Unități Administrativ Teritoriale din teritoriul GAL și Consiliul Județean

Proiectele se vor depune începând cu data de 11.12.2017 până la data de 11.04.2018 sau până la data la care valoarea proiectelor depășește cu 150% alocarea financiară a apelului.

Irinel Scrioșteanu, director cabinet președinte Consiliul Județean Ilfov: „Sunt primele proiecte lansate. Noi sperăm ca nu neapărat accesarea fondurilor europene să fie principalul scop al GAL-urilor, ci crearea legăturii dintre mediul privat, IMM-uri, administrația locală și cetățeni. Este foarte importantă această comunicare. GAL-ul trebuie să fie o punte de legătură, un schimb de informații permanent, pentru ca administrația locală să cunoască nevoile cetățenilor și IMM-urilor.”

Asociația GAL Sabar Ilfov Sud este un Grup de Acțiune Locală format din 26 de membri: 5  reprezentanți ai administrației publice prin 4 autorități publice alături de Consiliul Județean Ilfov și 21 de reprezentanți ai mediului privat, printre care 3 asociații și o cooperativă agricolă. GAL Sabar Ilfov Sud este localizat în zona de sud a județului Ilfov și are în componență 4 Unități Administrativ Teritoriale: comuna Vidra, comuna Copăceni, comuna 1 Decembrie și comuna Dărăști-Ilfov. Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală este în suprafață de 114,27 km2 și înregistrează un număr de 23.490 locuitori cu o densitate medie de 205.56 locuitori/km2.

 

Prioritățile identificate la nivelul teritoriului în urma consultării tuturor partenerilor din proiect și a comunităților locale din zonă constau în:

» Diversificarea economiei locale pe segmentul non-agricol;

» Dezvoltarea și diversificarea agriculturii;

» Investiții în infrastructura social;

Obiectivul transversal vizat de prioritățile enunțate îl reprezintă creșterea calității vieții. Prin intermediul unei Strategii de Dezvoltare Locală s-au identificat oportunități și acțiuni care să contribuie la dezvoltarea socio-economică a zonei. Astfel, Grupul de Acțiune Locală GAL Sabar va implementa 7 măsuri prin care se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală astfel:

» 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole

» 3.1 Promovarea formelor asociative

» 3.2 Implementare scheme de calitate

» 6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole

» 6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate producătorilor locali

» 6.3 Modernizarea infrastructurii sociale

» 6.4 Incluziunea socială a minorităților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.